Velg en side

I Ny Start er intensjonen at alle skal stake ut en ny retning til et meningsfylt liv. Kurset gir muligheter til å gjenvinne kontroll over eget liv.

Programmet Ny Start går over tre måneder, hvorav de seks første ukene er lagt til Spania.

Vi bygger vårt verdigrunnlag på utgangspunktet i menneskes iboende ressurser, og brukermedvirkningen til hver enkelt deltaker.

Gjennom deltagelse i Ny start, gis mennesker muligheter til gjenvinning av kontroll over eget liv – til å kunne leve et meningsfylt liv med tro på seg selv. Til tross for belastninger og begrensninger den enkelte har med seg i bagasjen.

Tilbudene våre er hovedsakelig tilrettelagt, for grupper mellom 8 – 15 personer.

I samspill med deltakerne, ønsker Ny Start å starte en sosial og personlig endringsprosess – for den enkelte. Ved å kartlegge ressurser og potensiale, styrke selvbilde og økt mestring.

Ny Start sine tilbud og oppfølgings programmer, gjennomføres både på Costa Blanca i Spania og i Norge.

Programmet Ny Start går over tre måneder, hvorav de seks første ukene er lagt til Spania. Når gruppen vender tilbake til Norge, har hver deltaker med seg sin skreddersydde – individuelle handlingsplan som videre arbeidsverktøy.

Planen skal synliggjøre tydelig hvilke mål deltakeren skal realisere ved tilbakekomsten til Norge.

I de resterende seks ukene, vil Ny Starts videreføring være:

Individuelle – og gruppesamtaler tre ganger pr. uke, via online, telefon og SMS.

I videreføringen vil det legge vekt på motivasjon og oppfølging, i praktisk realisering av handlingsplanen.

Deltakeren vil også å bli fulgt opp av lokale veileder/støttespillere.

Samarbeidspartnere

Velferdsalliansen, Frivillighetssentralen Costa nord og Mya.no

Ny Start vil også samarbeide med gruppedeltakers veileder/støttespillere i hjemkommunen ved tilbakekomsten til Norge.

 

Spania

Total Rehab har i 15 år benyttet Costa Blanca, for sine tidligere deltakere.

Her finnes det uendelige muligheter til å benytte naturen og landskapet rundt.  Området er også preget av havet, vakre fjell og Middelhavlandskapet i all sin storhet.

Gjennom mange års tilhørighet i dette området, har vi bygd opp et faglig nettverk, til gjennomføring av programmer.

Våre tidligere erfaringer har vist seg å være mest virkningsfulle, gjennom er et totalt miljøskifte for deltakerne. Det er også lettere å holde fokus og konsentrasjon, under et kortere opphold i Spania, når man jobber med deltakerens mål og individuelle handlingsplan.