Velg en side

Om Total Rehab

Total Rehab er en ideell brukerorganisasjon, som ble stiftet 2003.

Total Rehab er en ideell organisasjon med en ny tilnærming til det sosiale rehabiliteringsarbeidet i Norge, der verden tas i bruk, og brukermedvirkning og individuelle tilpasninger gjøres til mer enn moteord. Gjennom et kooperativt nettverk utvikles helhetlige, fleksible og motiverende programmer for rehabilitering, arbeidstrening og sosial inkludering.

Organisasjonen er medlem av Velferdsalliansen, som overordnet jobber for et aktivt, inkluderende velferdssamfunn. Hvor fattigdomsbekjempelse står sentralt, i det arbeidet som gjøres.

Total Rehab er politisk uavhengig, livssynsnøytral og er ideelt aksjeselskap.

Virksomheten og engasjement baseres på samarbeid, med andre organisasjoner og interessegrupper. Målet er å hjelpe mennesker som av ulike årsaker faller utenfor meningsfull aktivitet, utdanning og arbeidsliv. Total Rehab ønsker å gi de en arena og mulighet, til å skape en varig endring hos den enkelte

Gjennom egne tilrettelagte programmer og metoder, jobber vi med å få mennesker inkludert og i aktivitet, ved en helhetlig brukerstyrt tilnærming – til sosial rehabilitering.

Total Rehab jobber kunnskapsbasert, og legger stor vekt på brukermedvirkning fra dag en!