Velg en side

Kurset er for unge voksne og voksne i alderen 18-50 år, som over lang tid, har av ulike grunner strevd med å bli inkludert i samfunnslivet.

Aktivitetene anses også som viktige ved relasjonsbygging mellom deltakerne og veiledere, som samhandlings- og treningsarenaer i forhold til kurset.

Det skapes også nye opplevelser, mestring, engasjement og livsglede, som gir rom for refleksjon og nye temaer å snakke om.

Kompetanse

Teamet i Spania består av tverrfaglig personell:

Lege, vernepleier, sykepleier, miljøarbeidere, fysioterapeut, aktivitører og kokk.

Våre målgrupper

Våre målgrupper er unge voksne og voksne i alderen 18– 50 år, som over lang tid, har strevd med å bli inkludert i samfunnslivet.

Personer som:

–       Har belastninger knyttet til egen psykisk helse og/eller rusmidler, eller av annen grunn står i fare for uønsket langvarig utenforskap og passivitet.

–       Er i overgangsfaser, og som ikke vet hva de vil. 

–       Recovery etter livskriser – i trygge former.

Ungdom i overgangsfaser mot et selvstendig og ansvarsfullt liv, er en prioritert målgruppe som vi har utviklet spesielle programmer for.

Vi legger stor vekt på gruppens sammensetning.