Velg en side

Total Rehab – Brukermedvirkning fra dag en!

Veien til et meningsfylt liv.

I Ny Start er intensjonen at alle skal stake ut en ny retning til et meningsfylt liv. Kurset gir muligheter til å gjenvinne kontroll over eget liv.

 

Ny Start, Hvem er det for? 

Kurset er for unge voksne og voksne i alderen 18– 50 år, som over lang tid, har av ulike grunner strevd med å bli inkludert i samfunnslivet. 

 

Ny Start programmet er et unikt program til å hjelpe deg, til å finne dine enkeltes iboende ressurser, muligheter og drømmer.

Vi hjelper deg med å sette mål og er opptatt av din stemme i utformingen av handlingsplanen og gjennomføringen.

Ny Start Spania. Praktisk informasjon

Alt du lurer på angående innhold, aktiviteter, boforhold og mye mer.